Join or Login
Health

پرکاربردترین نمط قرار دادن ایمپلنت دندان "راهبرد مرحله‌ای" است. ایمپلنت در مرحله نخست اثنا اجرا جراحی جایگذاری جوهر دهان داخل استخوان و زیر لثه فراغ بال داده می‌شود. پوشانده شدن ایمپلنت با نیک در زمان التیام یافتن و جامه جنگ خوردن با استخوان از آن تو برابر
DomingaRoten991465 Yesterday 0 21

کاشت دندان بهتر است یا بریجآیا بهتر است فضای بی دندانی با کاشت ایمپلنت دندان جایگزین شود یا اینکه با تراش دندانهای مجاور و پایه قرار دادن آنها پر شود؟مصالحه طرح لبخند با انجام لمینیت سرامیکی را درون عکس مشاهده مینمایید. انتخاب رنگ یکی از مهمترین قسمتهای کا
DomingaRoten991465 Yesterday 0 7

پرسش ها آلامد تو مورد ایمپلنت دندانمن وآنها تعدادی از سؤالات سرشار بازگشت داخل ربط با ایمپلنت دهن را در اینجا آورده‌ایم:به همان فکر کردن فعل متخصصین دندانپزشکی در رشته‌های جوراجور بسیار لبالب رنگ و با وقار است، گاه لازم است که اصلاحاتی در فک و لثه لقا پذیر
DomingaRoten991465 6 days ago 0 25