Join or Login
Tags - آیا ایمپلنت درد دارد

طرح لبخند دندانپزشکی - https://drtorabian.com/fluoride-therapy/. تفاوت لمینت دندان با روکش دنداندر صورتی که تنها جنبه زیبایی، مد نظر باشد از لمینت دندان استفاده می شود.لمینت تنها سطح بیرونی دندان ها را پوشش می دهد. اما در صورتی که زیبایی و محافظت از دندان
DomingaRoten991465 3 days ago 0 26

عملكرد دندان هاي ايمپلنت و كاشته شده را مي توان به گونه توصيف نمود كه ايمپلنت دنداني با استخوان فك به راحتي وصل مي گردد و يكي از كارهاي مهم و اساسي در كاشت دندان مي باشد و در اين مورد مي توان گفت كه با اتصال قوي استخوان و پوشش دهي اطراف و كل آن را استفاده
DomingaRoten991465 5 days ago 0 4