Join or Login
Tags - تاثیر دندان در زیبایی

انواع بریسمتخصص ارتودنسی بریس مناسب را با توجه مع مشکل بی‌نظمی و نامرتبی دندان‌های کودک پیشنهاد می کند. سوگندها بریس به شرح زیر است:ابزارهای ثابت ویژه – برای کنترل مکیدن شست یا فشار زبان به دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این ابزار توسط بند به دندان‌ها
DomingaRoten991465 3 days ago 0 11