Join or Login
Tags - زیبایی دندان

کاشت دندان بهتر است یا بریجآیا بهتر است فضای بی دندانی با کاشت ایمپلنت دندان جایگزین شود یا اینکه با تراش دندانهای مجاور و پایه قرار دادن آنها پر شود؟مصالحه طرح لبخند با انجام لمینیت سرامیکی را درون عکس مشاهده مینمایید. انتخاب رنگ یکی از مهمترین قسمتهای کا
DomingaRoten991465 Yesterday 0 7

beauty_dentist - https://drtorabian.com/. اما نکته ی قابل توجه حین است مزدوج اصلاح طرح ویار به عوامل مهم دیگری وابستگی دارد و آن هماهنگی و هارمونی بین اجزاء فک، عارض و دندان‌ها است و هرچه این هماهنگی بیشتر باشد لبخند زیباتر خواهد بود.روش های اصلاح طرح لبخن
DomingaRoten991465 2 days ago 0 1

دندانپزشك زيبايي - https://drtorabian.com/orthodontics-orthodontist/; ايمپلنت چيستاز سال هاي خيلي دور بشر همواره در پي جايگزيني دندان هاي از دست رفته ي خود بوده است و اين كار را به صورت كاشت دندان در حال حاضر مشاهده مي كنيم. قومي به اسم اتروسكان ها وجود دا
DomingaRoten991465 3 days ago 0 4

انواع بریسمتخصص ارتودنسی بریس مناسب را با توجه مع مشکل بی‌نظمی و نامرتبی دندان‌های کودک پیشنهاد می کند. سوگندها بریس به شرح زیر است:ابزارهای ثابت ویژه – برای کنترل مکیدن شست یا فشار زبان به دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این ابزار توسط بند به دندان‌ها
DomingaRoten991465 3 days ago 0 11

این این طور دندانی داشت؟در جواب این بی بدل وحشتزده می‌توان راه‌های نوع به نوع را معرفی کردن کرد مانند ایمپلنت دندان و ارتودنسی و ... اما یکی از شیوه‌های مد لمحه کامپوزیت دندان است.The fact that the corporate recently hired Michael 'Reilly―an entrepreneur w
DomingaRoten991465 5 days ago 0 7