Join or Login
Baby Blogs

استفاده از این ابزار، روشی است که جایگزین روش سنتی استفاده از بریس برای بزرگسالان شده است و ارتودنتیست‌ها به شکلی فزاینده برای حرکت دندان‌ها به محل مناسب خود از آن استفاده می‌کنند؛ نحوه‌ی عملکرد از این ابزار درست مانند عملکرد ابزار ثابت ارتودنسی است، ولی د
GeriZiegler20323 4 days ago 0 2

اما معایب کامپوزیت دندانپزشکی چیست؟تکثر از بیماران بعد از صبر اعطا کردن کامپوزیت دندانی، دچار حساسیت دندانی می‌شوند.در ارتودنسی ثابت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسی، بوسیله دستگاه چسب مخصوص، براکت هایی را روی دندان های فرد چسبانده و بنابرین پود یا وایر را از
GeriZiegler20323 5 days ago 0 40