Join or Login
Tags - دندانپزشکی

بدرنگ شدن جزیی تا شدید دندان‌هالب‌پر شدن، ترک خوردن یا دیگر آسیب‌های جزئی مزدوج به ساختار دندان گزند نزده است.بدشکل بودن دندان‌هانامرتب و کج بودن جزیی دندان‌هایک اندازه نبودن فاصله بین دندان‌هابافت اضافی لثه یا یکنواخت عدم شیار لثهقیمت گزاری اولیهدر ادامه
GeriZiegler20323 2 days ago 0 4

beauty_dentist, https://drtorabian.com/. درمان ارتودنسیبرگشت درمان‌های ارتودنسی داخل 2 گروه کلی به معضلات فکی و جابه‌جایی دندان‌ها تقسیم می‌شود. مشکلات فکی علاج شده در دوران رشد با اتمام دوره رشد تغییری مبرهن نمی‌کنند. این درمان‌ها معمولا زمانی انجام می‌شو
GeriZiegler20323 2 days ago 0 5

??????? ????? ?????????? ??? ?? ????? ??????? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ??? ????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??? ? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ??? ??????
GeriZiegler20323 2 days ago 0 4

این نوع مواد طوری روی دندان صبر می‌گیرند که موجب توافق شکل و رنگ دندان می‌شوند و با ایجاد رنگ نازک تن و درخشنده بر روی دندان‌ها جلوه خاصی به لبخند می‌بخشند.تهران شهری بزرگ با ساکنین بسیار زیاد و جمعیت ثابت بیش از 8 میلیون نفر است. این در حالی است که تعداد
GeriZiegler20323 3 days ago 0 8

ايمپلنتولوژي يك علم در شاخه هاي علمي مي باشد، كه در اين علم تيم هاي تحقيقاتي زيادي شكل گرفتند كه اين تحقيقات نشان دهنده ي اهميت به مبحث كاشت دندان در حال حاضر نيز مي باشد و از جمله ي اين تيم ها تيم تحقيقاتي سوئد بود كه در اين مورد اطلاعات زيادي را به دست آ
GeriZiegler20323 4 days ago 0 15

اما معایب کامپوزیت دندانپزشکی چیست؟تکثر از بیماران بعد از صبر اعطا کردن کامپوزیت دندانی، دچار حساسیت دندانی می‌شوند.در ارتودنسی ثابت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسی، بوسیله دستگاه چسب مخصوص، براکت هایی را روی دندان های فرد چسبانده و بنابرین پود یا وایر را از
GeriZiegler20323 5 days ago 0 40

?????? ???? ????? ????? ???????? ???? ??? ?? ??? ????? ????? ???? ????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ??? ? ?? ??? ??? ????? ??????? ? ??????? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ? ?? ??????? ?? ??????? ???.??????? ???
GeriZiegler20323 5 days ago 0 4