Join or Login
Tags - طرح لبخند دندانپزشکی

اما معایب کامپوزیت دندانپزشکی چیست؟تکثر از بیماران بعد از صبر اعطا کردن کامپوزیت دندانی، دچار حساسیت دندانی می‌شوند.در ارتودنسی ثابت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسی، بوسیله دستگاه چسب مخصوص، براکت هایی را روی دندان های فرد چسبانده و بنابرین پود یا وایر را از
GeriZiegler20323 5 days ago 0 40