Join or Login
Tags - teeth-lamination

دو عدد از این قطعات برای همیشه در دهان بیمار باقیی خواهد ماند.سه عدد از قطعات جهت فرم دادن لثه و مراحل قالب گیری استفاده می شود.قطعات ایمپلنت با توجه به برند و کارخانه سازنده قیمت متفاوتی دارد.در این روش نیازی به پوشاندن روی ایمپلنت با لثه نیست و ایمپلنتی
GeriZiegler20323 16 hours ago 0 1

??????? ????? ?????????? ??? ?? ????? ??????? ??? ??? ?? ?????? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ??? ????? ???? ??????? ????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??? ? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ??? ??????
GeriZiegler20323 2 days ago 0 4

رمان ارتودنسی و بارداریارتودنسی در دوران بارداری یکی از دغدغه های متعلقه ها تو دوران بارداری نگرانی درباره وضعیت دندان‌ها و بقیه تداوی ارتودنسی، مطمئناً خانم‌های بسیاری هستند که اندر طول جوانب درمان ارتودنسی، ملتفت می‌شوند که به زودی آرامش است، مادر شوند.
GeriZiegler20323 2 days ago 0 54

این نوع مواد طوری روی دندان صبر می‌گیرند که موجب توافق شکل و رنگ دندان می‌شوند و با ایجاد رنگ نازک تن و درخشنده بر روی دندان‌ها جلوه خاصی به لبخند می‌بخشند.تهران شهری بزرگ با ساکنین بسیار زیاد و جمعیت ثابت بیش از 8 میلیون نفر است. این در حالی است که تعداد
GeriZiegler20323 3 days ago 0 8

بهترین دندانپزشک زیبایی تهرانبرای انتخاب بهترین دندانپزشک زیبایی می‌بایست به چند موردتوجه کنید. یکی از مهم ترین ویژگی های دندانپزشک زیبایی خوب یا به تعبیر شما بهترین دندانپزشک زیبایی این است که دندانپزشک زیبایی خوب همزمان با زیبایی لبخند و دندان های شما به
GeriZiegler20323 4 days ago 0 48

رمان ارتودنسی و بارداریارتودنسی در اوقات بارداری یکی از ناآرامی های نهفته رو ها درون دوران بارداری نگرانی درباره شروط دندان‌ها و امتداد علاج ارتودنسی، مطمئناً خانم‌های بسیاری هستند که تو طول اکناف درمان ارتودنسی، بیدار می‌شوند تاغ مع زودی آرامش است، مادر ش
GeriZiegler20323 4 days ago 0 7

اما معایب کامپوزیت دندانپزشکی چیست؟تکثر از بیماران بعد از صبر اعطا کردن کامپوزیت دندانی، دچار حساسیت دندانی می‌شوند.در ارتودنسی ثابت دندان پزشک یا متخصص ارتودنسی، بوسیله دستگاه چسب مخصوص، براکت هایی را روی دندان های فرد چسبانده و بنابرین پود یا وایر را از
GeriZiegler20323 5 days ago 0 40

While the Fitbit Pressure is not good, it's nonetheless among the finest-designed and most fully featured health trackers at the moment out there. You are taking a look at all the identical features you've come to know and presumably love from Fitbit produ
GeriZiegler20323 5 days ago 0 29

پرکاربردترین سیاق قرار دادن ایمپلنت دندان "راهبرد مرحله‌ای" است. ایمپلنت در مرحله نخست ضمن ادا جراحی جایگذاری لب دهن داخل استخوان و زیر لثه آسودگی داده می‌شود. پوشانده شدن ایمپلنت با متحسن در زمان التیام یافتن و جامه جنگ خوردن با استخوان از آن درون برابر ن
GeriZiegler20323 5 days ago 0 3