Join or Login
Timeline
All posts
3 days ago
DomingaRoten991465 added new blog post

در صورتي كه بيش از يك دندان خود را از دست داده باشيد: راه حلي كه متداول است استفاده از پلاك متحرك مي باشد كه اين روش نيز معايبي را شامل مي شود كه از معايب آن مي تواند به مواردي كه در زير ذكر مي شود اشاره نمود. پلاك متحرك پارسيل به علت سنگيني و فشار گيره اي
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 edited her profile info
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
3 days ago
DomingaRoten991465 added new blog post

It
نظافت دندان ها داخل طول دوران ارتودنسی اهمیت بسیاری دارد، درخصوص خالی کردن دندان آری وا دستگاه ارتودنسی ثابت، از مسواک های مخصوص آشکار دندانی استفاده می شود. با کاربرد از این نوع مسواک باید به دقت فضای نمایان دندانها و پود دستگاه را پاکیزه کرد. استفاده از
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 edited her profile info
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 added new blog post

dr-sasan-torabian/, https://drtorabian.com/. Strapped to my chest was a Wahoo TICKR heart rate monitor that connects to the Strava app on my telephone through bluetooth. I've also experimented with sleep monitoring through Sleep Cycle, and I've used Within
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 edited her profile info
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 added new blog post

ارتودنسی در چه افرادی امکان پذیر نیست افرادی زیتون دندان هایشان به هر دلیلی دارای پوسیدگی، امحا و یا شکستگی باشد نمی توانند قبل از ترمیم دندان هایشان اقدام به ارتودنسی کنند این افراد داخل مطلع پس از درمان تمام نسبت به شروع ارتودنسی اقدام نمایندAs long as y
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 edited her profile info
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 added new blog post

ارتودنسی مضمر نامشخص‌ترین درمان ارتودنسی است مزدوج بیشتر برای اصلاح سردوگرم جزئی مربوط به نامرتبی دندان‌ها کاربرد دارد. مریض در راستا درمان از چند پلاک استفاده می‌کند. سازما‌ن‌های بیمه وافراً هزینه این وضع را در قیافه طبقه‌بندی شدن بوسیله عنوان عمل زیبایی
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments
DomingaRoten991465 edited her profile info
3 days ago 0 likes 0 comments 0 comments